1/7 – TROBADA I ESCOLTA EN MOVIMENT. BIODANSA A L’ESCOLA

Joc, afectivitat i trobada per a conèixer-nos. Un espai per experimentar formes respectuoses i amoroses d’escolta, de comunicació i de relació amb un mateix i amb els altres. Amb una metodologia que veu de la Biodansa i es troba amb la paraula, els contes i el dibuix, explorem per facilitar un espai d’encontre i interacció afectiu, sensorial i motor . Desenvolupem la integració grupal, la solidaritat, la cooperació i el respecte. Explorem les potencialitats i possibilitats de cadascú per fer créixer l’expressió i la creativitat.

La vida en dansa - Benestar en moviment

Dents de lleó, fent vida a l’escola

Laura Garcia Jordan, ànima de lavidaendansa, facilita grups amb una proposta vivencial, orgànica i integradora per acompanyar processos saludables. Des de la Biodansa, amb el moviment, la trobada i l’escolta, i també des de la paraula, l’escriptura i altres formes d’expressió apreses i integrades en el procés professional i de vida.

polosObjectius 

  • Promoure formes respectuoses i amoroses d’escolta, de comunicació i de relació amb un mateix i amb els altres
  • Promoure una mirada integral -ment, cos i emoció- cap a un mateix i cap als altres.
  • Possibilitar un espai d’encontre i interacció des d’un nivell afectiu, sensorial i motor entre els participants.
  • Desenvolupar la integració grupal, la solidaritat, la cooperació, el respecte.
  • Explorar les potencialitats i possibilitats de cadascú.
  • Potenciar l’expressió i la creativitat.
  • Afavorir el desenvolupament de la identitat i l’autoestima.

Programa

10:00h – 10:30h. – Presentació i benvinguda.
10.30h – 11:15h. – Dinàmica de treball. Compartint contes i paraules
11.15h – 12.45h – Biodansa. Explorant i integrant la trobada i l’escolta
12:45 – 13:00h.  – Pausa
13:00h. – 13:30 h. – Dubtes i preguntes. Tancament

Anuncis